moba1000

Identifikacija posuda

RFID rešenja u oblasti upravljanja otpadom. Transparentno i efikasno upravljanje otpadom. Sistemi automatske identifikacije, gradovi i lokalne samouprave i sakupljači komercijalnog otpada mogu sakupljanje otpada učiniti transparentnim prema principu „plati koliko baciš“ (PAIT - plati koliko baciš).
d
SCROLAJ DOLE
GRADATIN TIM d.o.o

Zanima te više informacija