Reciklažna-dvorišta

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta su mesto za odvojeno odlaganje različitih vrsta otpada.U reciklažnim dvorištima se ne vrši dodatna prerada otpada, već je jedina funkcija sakupljanje.
d
SCROLAJ DOLE
RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Reciklažna dvorišta su mesto za odvojeno odlaganje različitih vrsta otpada (papir, staklo, PET, MET, guma, drvena ambalaža - npr. Palete, stare baterije, stari lekovi i baterije i ulja), koji nastaju u domaćinstvu. U reciklažnim dvorištima se ne vrši dodatna obrada otpada, već je jedina funkcija sakupljanje. Reciklažno dvorište namenjeno je isključivo građanima i ne prima otpad iz industrijskih i zanatskih radionica.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Idealno je rešenje za sakupljanje 27 različitih (ili istih) frakcija otpada na terenu. Može se transportovati viljuškarom ili kamionom sa dizalicom. Sva plovila koja se koriste u MRD su standardizovana i sertifikovana, a ista plovila se mogu modifikovati po potrebi. Na ovaj način se dobija modularnost MRD-a. MRD je prilagođen svim zakonima i propisima o sakupljanju otpada i zaštiti na radu. U transportnom položaju, MRD ima sledeće dimenzije: 4067 k 1800 k 2200 mm (d k š k v). Ceo sistem ima mogućnost zaključavanja. Bočne stranice su ravne, pogodne za postavljanje natpisa. U radnom položaju MRD ima sledeće dimenzije: 5648 k 3377 k 2200 mm (d k š k v) sa preklopnom kancelarijom koja omogućava rukovaocu (zaposlenom) MRD-a da se odvoji od sakupljenog otpada (prema Zakonu o zaštiti na radu). MRD se sastoji iz dva dela: 1. radnog ili skladišnog dela i 2. kancelarijskog dela. Radni deo sastoji se od 3 međusobno odvojena dela krutim pregradama, podeljenih na sledeći način: 1. Odeljak za opasni otpad, 2. Odeljak za manje opasan otpad i 3. Odeljak za neopasni otpad. Kancelarija u preklopljenom (transportnom) položaju zauzima samo 280 mm ukupne dužine MRD-a i na taj način značajno povećava skladišni deo MRD-a u poređenju sa drugim poznatim rešenjima.

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Mobilno reciklažno dvorište je dizajnirano tako da se može transportovati klasičnim traktorom (specijalnim kamionom), a spoljne dimenzije su u skladu sa tim podešene na 2520 k 6380 k 2680 mm u transportnom položaju. . Pokretno reciklažno dvorište sastoji se od: 1. kancelarijskog dela i 2. radnog ili skladišnog dela. 1. Kancelarijski deo: • Prostor od približno 2,5 m2 sa ulaznim vratima na prednjoj strani kontejnera, jednim bočnim prozorom i malim prostorom za hemijski toalet. • Sve električne instalacije u mobilnom reciklažnom dvorištu izvode se na 12 i 24V • Ulazna vrata su projektovana sa aluminijumskom rešetkom koja omogućava ventilaciju prostora • Na spoljnom prednjem zidu poslovnog prostora nalazi se elektronska vaga teška do 150 kg. Moguće je sastaviti isti u prednjem zidu kada se ne koristi. • Ispred ulaza u kancelariju nalazi se nadstrešnica širine 1,2 m 2. Radni ili skladišni deo • Sastoji se od prostora širine 2500 mm i dužine približno 5000 mm, koji je uzdužnom pregradom podeljen na dva dela. U svakom pojedinačnom bočnom delu moguće je čuvati pojedinačne frakcije u pripremljenim kontejnerima, metalnim i plastičnim kutijama i buradima određene zapremine prema standardima proizvođača koji su već u upotrebi. • Navedeno pakovanje je u dva nivoa i svi pojedinačni delovi su zaštićeni od kretanja odgovarajućim držačima. Sve navedeno prikazano je na priloženim dijagramima. • Leva i desna strana zatvorene su nadstrešnicom i sletištima. Otvaranjem bokova i platforme, radni prostor u obliku platforme povećava se na dimenzije 4970 k 7410 k 2680 mm.

GRADATIN TIM d.o.o

Zanima te više informacija